Matek-Totó

    

Az egyes feladatsorokban szereplő 13+1 feladat, vagyis kérdés megválaszolására összesen 60 perc időt szánhatunk. Természetesen több órán át is töprenghetünk egy-egy "teszt" helyes kitöltésén, de elméleti tudásunk méréséhez csak annyi „találatot” számítsunk be, ahányat 60 perc alatt el tudtunk érni. Egy-egy alkalommal több feladatsort is érdemes ilyen módon „megfejteni”, de arra azért ügyeljünk, hogy egyszerre háromnál több órát (tehát háromnál több feladatsort) ne töltsünk el ezzel a tevékenységgel. Elsősorban azért nem, mert – esetleges szellemi fáradtságunk eredményeképpen – ennyi idő eltelte után már nem leszünk képesek olyan fokú koncentrációra, mely a pontos és megbízható mérést lehetővé teszi. Ha egy feladatsorral elkészültünk, lapozzunk a „Megoldókulcsok” fejezethez és hasonlítsuk össze eredményeinket az ott közöltekkel. Ha egy-egy sorozatra aránylag kevés pontot értünk el, azért még ne legyünk elkeseredve. Nem egy eredmény számít, sokkal inkább a teljes (tehát mind a 13+1) feladatsorozatra elért statisztikai átlagunk.

Hogyan is értékelhetjük eredményeinket?

Nos, aki átlagosan  5 találatnál kevesebbet ért el, hát annak nem sok esélye van arra, hogy valamilyen elfogadható eredménye legyen az emelt szintű érettségin.

Az 5 és 8 találat közöttiek nem reménytelenek, de még elég sok tennivalójuk van elméleti hátrányaik ledolgozására.

A 9 és 13  találat közöttiek elmondhatják magukról, hogy lényegében rendelkeznek azzal a jól megalapozott és megbízható elméleti tudással, melyre már lehet építeni sok-sok nehezebb feladat megoldását.

Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy egy-egy ilyen kvíz-csomag megoldása – még ha „telitalálatos” is – semmiképpen nem pótolhatja a rendszeres és szisztematikus készülést, azaz feladatmegoldási  repertoárunk bővítését. Ez nem helyettesítheti azt a munkát, mely sok-sok feladat megoldásával, elemzésével jár, hiszen elsősorban ezek segítik leginkább felkészülésünket a nagy megmérettetésre. Arra azonban mindenképpen jók e kvíz-csomagok, hogy alapvető elméleti jártasságunkat „leteszteljék”, és egyfajta tükröt nyújtsanak felénk arról az elméleti tudásról, amivel jelenleg rendelkezünk.

Bízva abban, hogy mind többeknek sikerül minél több „találatra” szert tennie az egyes csomagok megoldása során, kívánunk minden kedves olvasónak sok sikert, tanulságot, és igen hasznos „szellemi izzadást”

1.Totó       2.Totó       3.Totó       4.Totó       5.Totó       6.Totó       7.Totó       

8.Totó       9.Totó       10.Totó     11.Totó     12.Totó     13.Totó     13+1.Totó

MEGOLDÓKULCSOK